Vi gentager succesen fra sidste år
Sorø Lystfiskerforening afholder igen i år KarpeCup ved Sorø Sø.
 
Arrangementet finder sted fra Torsdag den 18. august til Søndag den 21. august.
Der er lodtrækning om pladserne Torsdag kl 16.00 i SLF`s klubhus.
 
Fiskeriet starter efter endt lodtrækning og slutter igen Søndag kl 12.00.
Der vil være præmieoverrækkelse kl 13.00 i klubhuset.
 
Der fiskes i hold bestående af 2 personer. Hver person må fiske med 3 stænger. Man fisker hele
weekenden fra den plads man tildeles ved lodtrækningen.
Prisen for deltagelse er 850,kr pr hold, prisen er inkl båd.
 
Pengene går til dækning af præmier og mad inden I kører hjem Søndag samt til foreningens
fremtidige arbejde for karpefiskeriet.
 
Tilmelding til Cup´en starter Søndag den 8. Maj kl 20.00
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.
 
For at tilmelde et hold sendes en email
med oplysninger om holdnavn,
navne på begge deltagere samt et telefonnummer til
karpecup2016@gmail.com
 
Når pladserne er optaget kontaktes alle via mail.
Der vil ligeledes være en opdatering på SLF Facebook side
når pladserne er besat.
https://www.facebook.com/groups/1436989336514568
 
Sorø Lystfiskerforening glæder sig til at se karpefiskere fra hele Danmark til den 12. udgave
af Karpe Cup i Sorø Sø.
Yderligere info: karpecup2016@gmail.com